... explora el bioglossari per les seues inicials


Paraules que comencen amb: m

 • caudats
 • gat snowshoe
 • M-Cdk
 • M6P
 • macaco japonès
 • macaco menjacrancs
 • macroevolució
 • macròfag
 • macrogàmeta
 • macròmer
 • macromolècula
 • macronucli
 • macròspora
 • madreporita
 • maduració
 • maduració de l'afinitat
 • malacostraci
 • malaltia autoimmunitària
 • malaltia cardiovascular
 • malaltia d'Alzheimer
 • malaltia de Huntington
 • malaltia de la son
 • malaltia de Parkinson
 • malaltia hemolítica del neonat
 • malaltia priònica
 • malamut d'Alaska
 • malària
 • maligne
 • Maltès
 • mamil·lat
 • mamut llanut
 • manatí
 • Mancoon
 • mandril
 • mangosta nana africana
 • maniobra
 • manosa 6-fosfat (M6P)
 • manta
 • mantell
 • mantell marginal
 • mantellina
 • manubri
 • MAP
 • mapa de destí cel·lular
 • mapa de lligaments clàssic
 • mapa de lligaments moderns
 • mapa de restricció
 • mapa físic
 • mapa genètic
 • mapa peptídic
 • mapatge cromosòmic
 • marasme
 • marc obert de lectura
 • marca
 • marcador interior
 • marcescent
 • marge
 • marieta de set punts
 • marjor
 • marsupial
 • mascarell
 • màstax
 • mastí
 • mastí napolità
 • mastí tibetà
 • mastòcit
 • matabous
 • matriu extracel·lular
 • matxo
 • maxil·la
 • maxil·lípede
 • mecanisme d'aïllament reproductiu
 • mecanisme de casset
 • mecanisme de vigilància
 • medi complet
 • medi enriquit
 • medi HAT
 • medi mínim
 • medi selectiu
 • medi sintètic
 • mediador intracel·lular menut
 • mediador local
 • medicina regenerativa
 • medul·la
 • medul·la òssia
 • medusa
 • mega-
 • megacariòcit
 • megagametòfit
 • megàspora
 • megasporangi
 • megasporofil·le
 • meiofauna
 • meiosi
 • meiosi gamètica
 • meiosi intermèdia
 • meiosi zigòtica
 • melanina
 • melanòcit
 • melanòfor
 • Meleagris
 • membrana
 • membrana externa
 • membrana interior
 • membrana interna
 • membrana negra
 • membrana nictitant
 • membrana nuclear externa
 • membrana nuclear interior
 • membrana plasmàtica
 • membrana vitel·lina
 • memòria immunològica
 • meninge
 • menopausa
 • menstruació
 • meri
 • mericarpi
 • meristema
 • meristema apical
 • meroblàstica
 • merozigot
 • merozoït
 • mesclat
 • mesènquima
 • mesenteri
 • mesocarpi
 • mesocel
 • mesoderma
 • mesofil·le
 • mesoglea
 • mesohil
 • mesolecític
 • mesonefre
 • mesosoma
 • metabolisme
 • metacel
 • metacèntric
 • metacercària
 • metafase
 • metafemella
 • metagó
 • metamascle
 • metàmer
 • metamerisme
 • metamorfosi
 • metanefre
 • metanefridi
 • metaplàsia
 • metasoma
 • metàstasi
 • metazou
 • metil (-CH3)
 • metilació de l'ADN
 • mètode científic
 • mètode de puntuació Lod
 • mètode de seqüenciació del genoma Shotgun
 • mètode didesoxi
 • meuca
 • MHC
 • miceli aeri
 • mico vervet
 • micoriza
 • micra
 • micro-
 • microARN
 • microelèctrode
 • microevolució
 • microfilament
 • microfilària
 • microfluídica
 • microgàmeta
 • microgametòfit
 • micrografia
 • microinjecció
 • micròmer
 • micròmetre
 • micronema
 • micronucli
 • micròpil
 • micropipeta
 • microscopi confocal
 • microscopi de camp clar
 • microscopi de contrast de fases
 • microscopi de fluorescència
 • microscopi de raigs X tous
 • microscopi electrònic
 • microscopi electrònic de rastreig
 • microscòpia crioelectrònica
 • microscòpia electrònica de criofractura
 • microsoma
 • micròspora
 • microsporangi
 • microsporofil·le
 • microtomografia de rajos X
 • microtúbul
 • microtúbul cinetocòric
 • microtúbuls astrals
 • microtúbuls interpolars
 • microvil·li
 • míctic
 • midó
 • mielina
 • mifa
 • migració ramificada
 • miloca
 • milpeus
 • mil·li-
 • mimetisme
 • mimetisme Batesià
 • mimetisme de Müller
 • mimetisme molecular
 • mineralcorticoide
 • mioblast
 • miòcit
 • miofibril·la
 • miogènic
 • miòmer
 • miosina
 • miòtom
 • miracidi
 • miriàpodes
 • mitjà
 • mitjana
 • mitjana de l'aptitud biològica d'una població
 • mitocondri
 • mitogen
 • mitosi
 • mòbil
 • moc
 • model additiu
 • model matemàtic
 • modificació duradora
 • modificació postranscripcional
 • modificació posttraduccional
 • mofeta
 • moixa
 • moixeta
 • mol
 • molar
 • molècula
 • molècula d'adhesió cel·lular (CAM)
 • molècula d'adhesió cel·lular neural (N-CAM)
 • molècula engabiada
 • molècula MHC de classe I
 • molècula MHC de classe II
 • molècula senyal
 • mollienisia latipinna
 • món d'ARN
 • mona
 • mona aranya
 • mona esquirol
 • mona llanosa
 • mona roja
 • monadelf -a
 • moniliforme
 • monocàrpic -a
 • monocasi
 • monocistrònic
 • monòcit
 • monoclamidi -ídia
 • monoclí -ina
 • monocotiledoni -ònia
 • monoècic
 • monofilètic -a
 • monofília
 • monofosfat d'adenosina (AMP)
 • monofosfat d'adenosina cíclic
 • monogàmia
 • monohíbrid
 • monoic
 • monòmer
 • monopodial
 • monopòdic -a
 • monosacàrid
 • monosòmic
 • monotípic -a
 • monovalent
 • monozoic
 • monstre de Gila
 • morell capblanc
 • morena
 • morfogen
 • morfogènesi
 • morfologia
 • morsa
 • mort cel·lular programada
 • mòrula
 • mosaic
 • mosaïcisme
 • mostela
 • motiu
 • motiu hèlix-gir-hèlix
 • motoneurona
 • moviment acropètal
 • mucílag
 • mucina
 • mucró
 • mul
 • multihíbrid
 • multiplicació accessòria
 • muricat -ada
 • musaranya elefant
 • múscul cardíac
 • múscul estriat
 • mussol banyut
 • mussol gros
 • mutabilitat
 • mutació
 • mutació adaptativa
 • mutació antimutadora
 • mutació condicional
 • mutació de canvi de sentit
 • mutació de transició
 • mutació de transversió
 • mutació dirigida
 • mutació dominant negativa
 • mutació homeòtica
 • mutació mortal
 • mutació mutadora
 • mutació Petite
 • mutació puntual
 • mutació revertida
 • mutació sense sentit
 • mutagènesi d'inserció
 • mutagènesi dirigida
 • mutant
 • mutant constitutiu
 • mutant letal condicional
 • mutant polar
 • mutant relaxat
 • mutant sensible a la temperatura
 • mutó
 • mutt
 • mutualisme
 • Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.