... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


monofosfat d'adenosina (AMP)

Mononucleòtid present als àcids nucleics que està constituït pel grup fosfat, el sucre pentosa (ribosa) i la nucleobase adenina. Per addició successiva de grups fosfats dóna lloc a ADP i a ATP.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.