... explora el bioglossari per les seues inicials


Paraules que comencen amb: o

 • O-glicosilació
 • obcònic -a
 • obcordat -ada
 • obertura
 • obesitat
 • òbila
 • oblanceolat -ada
 • oblic- íqua
 • obligat
 • obloide
 • oblong -a
 • obovat -ada
 • obsolescència
 • obsolet -a
 • obtús -usa
 • oca
 • ocapi
 • ocel
 • ocell
 • ocell del paradís
 • ocelot
 • òcrea
 • octàmer
 • odontòfor
 • oftàlmic
 • olfactori
 • òliba
 • òliba amb orelles
 • olibassa
 • oligodendròcit
 • oligòmer
 • oligosacàrid
 • oligosacàrid complex
 • oligosacàrid ric en manosa
 • oligosacàrid unit a N
 • olleta
 • olm
 • omàsum
 • omatidi
 • omnívor
 • oncogen
 • oncomiracidi
 • oncosfera
 • ondulat -ada
 • oniscideu
 • ontogènia
 • oocinet
 • oocist
 • oòcit
 • oòcit primari
 • oòcit secundari
 • ooeci
 • oogènesi
 • oogoni
 • oòtid
 • ootip
 • operador
 • opercle
 • operó
 • operó de transferència
 • operó lac
 • opistohaptor
 • opistosoma
 • oposat -ada
 • opòssum
 • opsonització
 • opsonitzar
 • optogenètica
 • orangutan
 • orangutan de Borneo
 • orangutan de Sumatra
 • orangutan Tapanuli
 • orbicular
 • orca
 • ordre
 • ordre de picoteig
 • orella interna
 • òrgan adhesiu de glàndula doble
 • òrgan limfoide
 • òrgan limfoide primari
 • òrgan limfoide secundari
 • òrgan-X
 • òrgan-Y
 • organisme model
 • organisme transgènic
 • organitzador
 • organitzador de Spemann
 • organitzador nucleolar
 • organoide
 • òrgans accessoris
 • orgànul
 • oriç
 • origen de replicació
 • oriol d'or
 • ornitorrinc
 • ortiga
 • ortogènesi
 • ortòtrop -a
 • os
 • os bru
 • os d'antifaç
 • os del Tibet
 • os formiguer
 • os gris
 • os grizzly
 • os malai
 • os marí
 • os negre
 • os negre dels Andes
 • os polar
 • os rentador
 • ós-gat
 • òscul
 • osfradi
 • osmòfor
 • osmol
 • osmolaritat
 • osmoregulació
 • òsmosi
 • osmòtrof
 • ossicle
 • osteoblast
 • osteòcit
 • osteoclast
 • osteoderma
 • osteona
 • osteoporosi
 • osteostraci
 • ostíol
 • òstium
 • ostra
 • otàrids
 • otòlit
 • ovalat -ada
 • ovari
 • ovat -ada
 • ovella
 • ovíger
 • oviparisme
 • oviscapte
 • ovoide
 • ovoviviparisme
 • òvul
 • òvul amfitrópic
 • ovulació
 • ovulat -ada
 • ovulífer -a
 • ovulodi
 • òxid nítric (NO)
 • oxidació
 • Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.