... explora el bioglossari per les seues inicials


Paraules que comencen amb: s

 • caudats
 • gat snowshoe
 • sabater
 • sac
 • sac pol·línic
 • sacarosa
 • Saccharomyces
 • sacciforme
 • sacre
 • sàcul
 • sagital
 • sagitat -ada
 • sal
 • salamandra tigrada
 • salt cromosòmic
 • saltamartí
 • sàmara
 • santbernat
 • saola
 • sapròfag
 • sapròfit
 • sapròfit -a
 • sarcolemma
 • sarcoma
 • sarcòmer
 • sarcoplasma
 • sargantana
 • sariga
 • sarment
 • sastre
 • saturat
 • sauropterigis
 • Schnauzer gegant
 • sebaci
 • secció
 • secund -a
 • sedentari
 • sedós -osa
 • segment
 • segment N
 • segmentació
 • segmentació determinada
 • segmentació en mosaic
 • segmentació espiral
 • segmentació holoblàstica
 • segmentació indeterminada
 • segmentació radial
 • segon missatger
 • segregació adjacent
 • segregació alternant
 • segregació de la segona divisió
 • segurina
 • selecció
 • selecció clinal
 • selecció de parentiu
 • selecció dependent de la freqüència
 • selecció direccional
 • selecció disruptiva
 • selecció estabilitzadora
 • selecció gamètica
 • selecció grupal
 • selecció K
 • selecció natural
 • selecció sexual
 • selecció zigòtica
 • selectina
 • sembra en rèplica
 • semi-inferior
 • semiesterilitat
 • seminífer
 • semipermeable
 • sencer
 • senescència replicativa cel·lular
 • senglar
 • sensília
 • senyal autocrí
 • senyal d'exportació nuclear
 • senyal d'inici de transferència
 • senyal de la classificació
 • senyal de localització nuclear (NLS)
 • senyal de parada de transferència
 • senyal de retenció al reticle endoplasmàtic
 • senyalització dependent del contacte
 • senyalització paracrina
 • senyalització sinàptica
 • sèpal
 • sepaloide
 • separina
 • sépia
 • septat -ada
 • septe
 • septicida
 • septífrag -a
 • seqüència aminoàcida
 • seqüència conservadora
 • seqüència d'inserció
 • seqüència de consens
 • seqüència de replicació autònoma
 • seqüència de terminació
 • seqüència homeòtica
 • seqüència palindròmica
 • seqüència PEST
 • seqüència reguladora
 • seqüencia remolc
 • seqüència repetida inversa
 • seqüència senyal
 • seqüència senyal del reticle endoplasmàtic
 • seqüenciació d'ADN
 • serena
 • seriat -ada
 • serós
 • serosa
 • serotonina
 • serp
 • serp de cascavell
 • serp de vidre
 • serrat- ada
 • serrulat -ada
 • sèrum
 • serval
 • sèssil
 • set autosòmic
 • seta
 • setós -osa
 • setter irlandès
 • sexducció
 • sexe letal
 • shih-tzu
 • si
 • sícon
 • siconi
 • SIDA
 • sifonòglif
 • sifuncle
 • silícic
 • silícic -a
 • silícula
 • síliqua
 • siluriformes
 • simbiosi
 • simetria bilateral primària
 • simetria pentaradial
 • simetria radial
 • simetria radial primària
 • simi
 • simpatria
 • simpàtric -a
 • simpètal
 • simpètal -a
 • simple
 • simplesiomòrfia
 • simpòdic -a
 • simportador
 • sinandre -a
 • sinangi
 • sinapomòrfia
 • sinapsi
 • sinàpsid
 • sincàrion
 • sincarp
 • sincàrpic -a
 • sincici
 • síndrome
 • síndrome d'immunodeficiència adquirida (SIDA)
 • síndrome de càncer familiar
 • síndrome de Down
 • síndrome del cromosoma X fràgil
 • singàmia
 • singenèsic -a
 • sinistre
 • sintènia
 • síntesi prebiòtica
 • sintip
 • sinuat -ada
 • sinus
 • sípia
 • siringe
 • sistema del complement
 • sistema hemal
 • sistema immunitari
 • sistema induïble
 • sistema informador
 • sistema infraciliar
 • sistema jeràrquic
 • sistema lliure de cèl·lules
 • sistema nerviós central
 • sistema nerviós parasimpàtic
 • sistema porta
 • sistema represible
 • sistema reticuloendotelial
 • sistema sense cèl·lules
 • sistema vascular aqüífer
 • sistemàtica
 • sistemàtica evolutiva
 • sistemàtica filogenètica
 • sístole
 • Smilodon populator
 • SNARE
 • snRNPs
 • sobreencreuament desigual
 • sobreixidor
 • sociobiologia
 • sol -a
 • sòl àcid
 • sòl alcalí
 • sòl al·luvial
 • solcat -da
 • solènia
 • solenòcit
 • solitari -ària
 • solut
 • soma
 • somàtic
 • somatocel
 • somatoplasma
 • somera
 • somita
 • sonda
 • sorus
 • sorus acrosticoide
 • spaniel japonès
 • spitz finlandès
 • springer spaniel anglès
 • SRP
 • Staffordshire bull terrier
 • Staffordshire Terrier americà
 • Staphylococcus aureus resistent a la meticil·lina
 • striped rocket frog
 • subnivi
 • subsèssil
 • substància blanca
 • substància grisa
 • substrat
 • subtelocèntrics
 • subulat -ada
 • subunitat
 • sucre
 • sula
 • sulfhidril (-SH)
 • súper -a
 • superenrotllament
 • superenrotllament de l'ADN
 • superfamília de receptors nuclears
 • superfamília del factor de creixement-β transformador (TGF - superfamília)
 • superfamília Ig
 • supergèn
 • supervivència del més apte
 • Supressió d'Intercanvi genètic
 • supressió intergènica
 • supressió intragènica
 • suricata
 • sutura
 • Svedberg (unitat)
 • Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.