... explora el bioglossari per les seues inicials


Paraules que comencen amb: t

 • t-SNARE
 • TAC
 • tàctil
 • tagma
 • tagmatització
 • taigà
 • taklobo
 • tall i unió d'ARN
 • tall i unió de transferència
 • tallat -ada
 • tallat i empalmament alternatiu
 • talp
 • tal·lus
 • tampó
 • tantulus
 • tapir
 • taràntula d'anells
 • taràntula de genolls rojos
 • tàrser
 • tartana
 • tatú
 • tauró balena
 • tauró blanc
 • tauró brau
 • tauró camús
 • tauró de cua negra
 • tauró de Nicaragua
 • tauró del Zambeze
 • tauró dormidor banyut
 • tauró martell
 • tauró nodrissa
 • tauró pelegrí
 • tauró tigre
 • tauró zebra
 • taxa d'evolució
 • taxa de creixement intrínseca
 • taxa de mutació
 • tàxia
 • tàxon
 • taxonomia
 • taxonomia alfa
 • taxonomia evolutiva
 • teckel
 • tècnica de cribratge
 • tècnica de quimioluminescència
 • tecnologia de l'ADN recombinant
 • tecodont
 • tèctum
 • tegmen
 • tegument .1
 • tegument .2
 • teixidor
 • teixit
 • teixit accesori
 • teixit connectiu
 • teixit epitelial
 • telencèfal
 • teleologia
 • telocèntric
 • telofase
 • telolecític
 • telòmer
 • telomerasa
 • tèlson
 • temnospòndil
 • temperatura ambient
 • temperatura de restricció
 • temperatura permissiva
 • tendó
 • tentaculocist
 • tenuexenós
 • teorema binomial
 • teorema multinomial
 • teoria cromosòmica de l'herència
 • teoria de l'evolució clonal
 • teoria de la selecció clonal
 • teoria de probabilitats
 • tèpal
 • teràpia gènica
 • teràpsid
 • tèrgum
 • terminador
 • terminador depenent de rho
 • terminador independent de rho
 • terminal
 • tèrmit
 • termoclina
 • ternat -ada
 • Terranova
 • terrestre
 • Terrier brasiler
 • terrier d'Airedale
 • Terrier d'Austràlia
 • terrier de Jack Russel
 • terrier de Yorkshire
 • terrier rus negre
 • territori
 • test de complementació cis-trans
 • test de fluctuació
 • testa
 • testudí
 • tetra neó
 • tètrada
 • tetradínam -a
 • tetràmer -a
 • tetraòntid
 • tetràplex G
 • tetraploid
 • tetràpode
 • tetratipus
 • teulader
 • teuladí
 • Tiffany
 • tiflosoli
 • tigre
 • tigre blanc
 • tigre de Bengala
 • tigre de Bengala reial
 • tigre de Sibèria
 • tigre de Sumatra
 • tigre del sud de la Xina
 • tigre indi
 • tigre malai
 • tija
 • tija atenuadora
 • tija terminal
 • tilacoide
 • timina
 • timpànic
 • tinció cromosòmica
 • tinció de Giemsa
 • tinció negativa
 • tinya
 • tiol
 • tipologia
 • tipus
 • tipus d'aparellament
 • tirs
 • tisoreta
 • tití bicolor
 • tití de cap de cotó
 • tití de Geoffroy
 • tití de lleó daurat
 • tití de mans rosses
 • tití emperador
 • tití lleó de cap daurat
 • tití pigmeu
 • títol
 • titot
 • titular
 • toixó americà
 • tolerància immunològica adquirida
 • toment
 • tomografia axial computada
 • topoisòmer
 • topoisomerasa
 • toràcic
 • tornària
 • tornassolada gran
 • torsió
 • tortuga de les Galápagos
 • tortuga de riu
 • tortuga del desert
 • tortuga estrellada de l'Índia
 • tortuga gegant d'Aldabra
 • tortuga gegant de les Galápagos
 • tortuga lleopard
 • tortuga marina
 • tortuga mossegadora
 • tortuga radiada
 • torus
 • totipotent
 • toxicist
 • trabècula
 • traçador
 • traducció
 • transcitosi
 • transcripció
 • transcripció d'ADN
 • transcriptasa inversa
 • transcripte
 • transcrit líder
 • transcrit primari
 • transducció
 • transducció de senyal
 • transducció generalitzada
 • transfecció
 • transferència
 • transferència Southern
 • transferència d'energia de ressonància fluorescent (FRET)
 • transferència de punts
 • transferència electrònica fotosintètica
 • transferència Northern
 • transferència Western
 • transformació
 • translocació
 • translocació recíproca
 • translocador proteic
 • translocasa (EF-G)
 • translocó
 • transpiració absoluta
 • transport actiu
 • transport axònic
 • transport de membrana
 • transport nuclear
 • transport passiu
 • transport transcel·lular
 • transport vesicular
 • transportador
 • transposició
 • transposó
 • transposó compost
 • tràquea
 • trasducció especialitzada
 • trematode
 • trencament i reunió
 • trepador -a
 • tret holàndric
 • tret influenciat pel sexe
 • tret limitat pel sexe
 • tret lligat al sexe
 • triacilglicerol
 • triangle de Pascal
 • tricocist
 • tricoma
 • tricòtom -a
 • trífid -a
 • trifoliat -ada
 • trifoliolat -ada
 • trifosfat d'adenosina
 • trifosfat d'adenosina (ATP)
 • triglicèrid
 • trígon -a
 • trihíbrid
 • trímer -a
 • trimèric
 • tripanosomiasi africana
 • tripartit
 • tripinnada
 • triplicat -ada
 • triploblàstic
 • triploide
 • triquetre
 • triquinosi
 • trisomia
 • trisomia 21
 • trístic -a
 • tristilia
 • tritó
 • trocòfora
 • trofal·làxia
 • trofi
 • tròfic
 • trofoblast
 • trofosoma
 • trofozoït
 • trombina
 • tronc
 • tròpic
 • tropomiosina
 • troponina
 • truncat -ada
 • tuatara
 • tub del calze
 • tub neural
 • túber
 • tubercle
 • tubèrcul
 • tuberculat -ada
 • tuberculosi
 • tuberós -osa
 • túbul de Malpighi
 • tubulina
 • tucà
 • tucà becverdós
 • tumescent
 • tumor
 • tumor colorectal
 • tumor de Wilms
 • tundra
 • túnica
 • tunicat
 • turbinat -ada
 • turgent
 • Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.