... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


trifosfat d'adenosina (ATP)

Nucleòsid compost d'adenina, ribosa i tres grups fosfat. És el principal portador d'energia química a les cèl·lules. Els grups fosfat terminals són altament reactius en el sentit que la seua hidròlisi, o la transferència a una altra molècula, té lloc amb l'alliberament d'una gran quantitat d'energia lliure.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.