... explora el bioglossari per les seues inicials


Paraules que comencen amb: p

 • p53
 • palaia
 • pàlea
 • palíndrom
 • palinologia
 • palinúrid
 • palmat -ada
 • palmatífid -a
 • palmatisecte -a
 • palometa
 • pal·la
 • pàncrees
 • panda
 • panda gegant
 • panda roig
 • panderola
 • panerola
 • pangènesi
 • panícula
 • paniculat -ada
 • panmíctic
 • panmixi
 • pantera
 • pantera nebulosa
 • pantoporat
 • paó
 • papagai
 • papagall
 • papallona
 • papaorelles
 • paparinell
 • paperer
 • papil·la
 • papió
 • pàpula
 • papus
 • paquicaule
 • paquitè
 • parabiosi
 • parafiletisme
 • paramecina
 • paràmetre
 • parapodi
 • parasegment
 • paràsit
 • parasitisme
 • paratip
 • pardal
 • pardal de moro
 • parell de bases
 • parell de cromosomes heteromòrfics
 • parell de cromosomes homomòrfics
 • parell redox
 • parella assassina
 • parella vinculada
 • parènquima
 • parenquímula
 • parental
 • paret cel·lular
 • parietal
 • paripinnat -ada
 • parís-pariràs
 • partenogènesi
 • partícula de reconeixement de senyal
 • partícula de reconeixement de senyal (SRP)
 • partícula de ribonucleoproteïnes nucleolars petites (snoRNPs)
 • partícula de transducció
 • partícula Kappa
 • partícula Mu
 • partit -da
 • passeig cromosòmic
 • pastor alemany
 • pastor anglès
 • pastor australià
 • pastor d'Anatòlia
 • patogen
 • patogènic
 • patró de difracció
 • pavelló auricular
 • PCR
 • PCR (reacció en cadena de la polimerasa)
 • pècari de collar
 • pecíol
 • peciòlul
 • pecten
 • pectina
 • pectinat -ada
 • pectoral
 • pedàlium
 • pedat -ada
 • pedicel
 • pedicel·lari
 • pedigrí
 • pedipalp
 • pedogènesi .1
 • pedogènesi .2
 • pedomorfosi
 • peduncle
 • peix
 • peix àngel
 • peix cirurgià blau indopacífic
 • peix gat
 • peix lleó
 • peix martell
 • peix pallasso
 • peix papallona
 • peix zebra
 • peixos gat
 • pèl F
 • pelàgic
 • pelatge
 • pelicà
 • pelicosaure
 • peltat -ada
 • pèlvic
 • pel·lícula
 • pel·lúcid -a
 • pendulós -osa
 • penetrància
 • penicil·lat -ada
 • penninervat -ada
 • pennivenat -ada
 • pensament tipològic
 • pentadàctil
 • pentamèric -a
 • pentamerisme
 • pepònide
 • pèptid senyal
 • peptidasa
 • peptidasa senyal
 • peptidil transferasa
 • Pequinès
 • perenne
 • perennibranqui
 • pereós
 • peresós
 • perfoliat -ada
 • periant
 • pericardi
 • pericarpi
 • perifèric
 • perigin -ígina
 • periòstrac
 • periprocte
 • periquito
 • perisarc
 • perisperma
 • perissodàctil
 • peristalsi
 • peristaltisme
 • peristoma
 • peritoneu
 • permeabilitat selectiva
 • permeasa
 • permeasa beta-galactosida
 • peroxisoma
 • persistent
 • pes atòmic
 • pes molecular
 • pètal
 • petaloide
 • peu ambulacral
 • pH
 • pic
 • pica
 • pica alpina
 • picaflor
 • picarrasques
 • picot
 • pigidi
 • pigment accessori
 • pigot
 • pili
 • pilidi
 • pilós -osa
 • pinacòcit
 • pinacoderma
 • pingüí
 • pingüí austral emperador
 • pingüí blau
 • pingüí blau nan
 • pingüí crestadaurat
 • pingüí crestat
 • pingüí d'Adèlia
 • pingüí de cara blanca
 • pingüí de corona blanca
 • pingüí de Humboldt
 • pingüí de les Galápagos
 • pingüí de Magallanes
 • pingüí de Schlegel
 • pingüí del Cap
 • pingüí emperador
 • pingüí emplomallat
 • pingüí papua
 • pingüí petit
 • pingüí reial
 • pingüí salta-roques meridional
 • pingüí ullgroc
 • pinna
 • pinnada
 • pinnatífida
 • pinnatisectada
 • pínnula
 • pinocitosi
 • Pinscher alemany
 • pinta ciliada
 • pinta ocular
 • pintura cromosòmica
 • pinyó
 • piquet roget
 • piranya
 • pirè
 • pirimidina
 • pistil
 • pistil·lode
 • pit-roig
 • pitbull terrier americà
 • piu de moro
 • pixidi
 • pla frontal
 • pla transvers
 • placa cel·lular
 • placa d'adhesió
 • placa de metafase
 • placenta
 • placentació
 • placentotròfia
 • placode
 • placoderm
 • plàncton
 • planta àcida
 • planta aèria
 • planta amida
 • plantígrad
 • plantilla
 • plànula
 • plaqueta
 • plasma germinal
 • plasma sanguini
 • plasmalemma
 • plasmidi
 • plasmidi col
 • plasmidi híbrid
 • plasmidi quimèric
 • plasmidi R
 • plasmidi recombinant
 • plasmòcit
 • plasmodesma
 • plasmodi
 • plastidi
 • plastró
 • PLC-γ
 • plegat
 • pleopodi
 • pleotropia
 • pleotròpic
 • plesiomòrfic
 • pleura
 • plexe
 • ploïdia
 • plomós -osa
 • pluja àcida
 • plúmula
 • plúteus
 • pneumatòfor
 • pneumostoma
 • població
 • podi
 • poecilia latipinna
 • Pòinter
 • poiquilotèrmic
 • pol animal
 • pol vegetal
 • polar
 • polaritat
 • polarització
 • poliàndria
 • poliaqueni
 • policistrònic
 • polifilètic -a
 • polifiletisme
 • polifília
 • polifiodont
 • polígam -a
 • poligàmia
 • poligamodioic -a
 • poligínia
 • polilla del gat
 • polímer
 • polimerització
 • polimeritzat
 • polimòrfic
 • polimòrfic -a
 • polimorfisme
 • polimorfisme de longitud del fragment de restricció (RFLP)
 • polimorfisme de nucleòtids únics
 • polimorfisme genètic
 • polinucleòtid
 • polinucleòtid fosforilasa
 • pòlip
 • polipèptid
 • polipètal -a
 • polípid
 • poliploide
 • poliribosoma
 • polisacàrid
 • polisoma
 • politípic
 • polizoic
 • polla d'aigua
 • polla garau
 • pollastre
 • polp
 • pols i caça (experiment de)
 • pol·len
 • pol·lini
 • pol·linització
 • pom
 • pòngid
 • Pont Audemer spaniel
 • pont d'hidrogen
 • pop
 • porat
 • porc
 • porc espí
 • porc formiguer
 • porc salvatge
 • porc senglar
 • porífer
 • poròcit
 • portador d'electrons
 • pòssum
 • posterior
 • postmaduració
 • posttraduccional
 • potenciació a llarg termini (LTP)
 • potencial d'acció
 • potencial de membrana
 • potencial de membrana de repòs
 • potencial osmòtic
 • potencial redox
 • potocitosi
 • preadaptació
 • precoç
 • preferència de codons
 • premunició
 • prenilació
 • prènsil
 • pressió hidrostàtica
 • primasa
 • primat
 • primitiu
 • primordi
 • primosoma
 • prió
 • probabilitat
 • proband
 • probòscide
 • procariota
 • procariòtic
 • processament alternatiu d'ARN
 • processament d'imatges
 • processivitat
 • procumbent
 • producció
 • productors
 • pròfag
 • profase
 • profil·le
 • progesterona
 • proglotis
 • progressió tumoral
 • prohormona
 • prolífer -a
 • prometafase
 • promotor
 • pronefre
 • propàgul
 • propioceptor
 • proplast
 • proplastidi
 • propòsitus
 • prosimi
 • prosoma
 • prosòpil
 • prostaglandina
 • prostomi
 • prostrat -ada
 • protal·lus
 • proteasa
 • proteasoma
 • proteïna
 • proteïna activadora de catabòlits
 • proteïna activadora del gen
 • proteïna adaptadora
 • proteïna al·lostèrica
 • proteïna antiterminadora
 • proteïna associada a microtúbuls (MAP)
 • proteïna cinasa
 • proteïna d'acoblament
 • proteïna d'atenuació d'unió a ARN-Trp
 • proteïna d'unió a actina
 • proteïna d'unió a GTP
 • proteïna d'unió a TATA
 • proteïna d'unió GTP trimèrica
 • proteïna de bastida
 • proteïna de canal
 • proteïna de fluorescència verda
 • proteïna de intercanvi de fosfolípids
 • proteïna de membrana
 • proteïna de resistència múltiple (MDR)
 • proteïna de senyalització intracel·lular
 • proteïna de transport de membrana
 • proteïna de xoc tèrmic
 • proteïna Fas
 • proteïna fosfatasa
 • proteïna G
 • proteïna G estimuladora
 • proteïna globular
 • proteïna iniciadora
 • proteïna integral de membrana
 • proteïna MDR
 • proteïna motora
 • proteïna perifèrica de membrana
 • proteïna precursora mitocondrial
 • proteïna Rab
 • proteïna Ras
 • proteïna reguladora del gen
 • proteïna repressora del gen
 • proteïna resident del reticle endoplasmàtic
 • proteïna rho
 • proteïna RNPhn (ribonucleoproteïna heterogènica nuclear)
 • proteïna transmembrana
 • proteïna transmembrana de pas únic
 • proteïna transmembrana multipàs
 • proteïna transportadora
 • proteïna transportadora ABC
 • proteïna verda fluorescent (GFP)
 • proteïnes d'unió a ADN monocatenari
 • proteïnes de xoc tèrmic
 • proteïnes no histones
 • proteïnes SMC
 • proteoglicà
 • proteòlisi
 • proteoma
 • proteòmica
 • proterandre -a
 • proteràndria
 • proterogin -ògina
 • proteu
 • protist
 • protó (H+)
 • protobacteriòfag
 • protocel
 • protocooperació
 • protofilament
 • protonefridi
 • protooncogèn
 • protoplasma
 • protopodi
 • protòstom
 • protòtrof
 • protozou
 • protrombina
 • prova d'assignació
 • prova d'hipòtesi
 • prova de descendència
 • prova de sintènia
 • proventricle
 • proximal
 • pruïnós -osa
 • pseudo-
 • pseudoal·lels
 • pseudoceloma
 • pseudodominància
 • pseudogèn
 • pseudopodi
 • pubèrul -a
 • pubescent
 • puff
 • puff cromosòmic
 • pug
 • pulmonar
 • pulvínul
 • puma
 • pungent
 • punt de control
 • punt de restricció
 • punt isoelèctric
 • puntejat -ada
 • punticulat -ada
 • pupa
 • purina
 • pustulós -osa
 • Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.