... explora el bioglossari per les seues inicials


Paraules que comencen amb: c

 • C-terminal
 • C-valor Paradox
 • ca
 • cabra
 • cabra fera
 • cabrer
 • cadena anticodificant
 • cadena codificant
 • cadena de transport electrònic
 • cadena en sentit
 • cadena lateral
 • cadena lleugera
 • cadena no codificant
 • cadena pesant
 • cadena plantilla
 • cadena principal
 • cadena respiratòria
 • cadena retardada
 • cadenes antiparal·leles
 • cadherina
 • caduc
 • caduc -a
 • cagall
 • caiman
 • cairn terrier
 • caixa de Pribnow
 • caixa Goldstein-Hogness
 • caixa Hogness
 • caixa SOS
 • caixa TACTAAC
 • caixa TATA
 • calàbria grossa
 • calamar
 • calaza
 • càlcul dels gens
 • calicle
 • caliptra
 • calmodulina
 • caloria
 • calva
 • calze
 • cal·lus
 • CAM
 • camaleó
 • cambra aerífera
 • camell
 • camell bactrià
 • campanulat -ada
 • campilòtrop -a
 • camussa
 • canal catiònic dependent de voltatge
 • canal de membrana
 • canal de pèrdua de K+
 • canal de translocació
 • canal ginecofòric
 • canal iònic
 • canal iònic dependent de transmissor
 • canal radial
 • canalicle
 • canaliculat -ada
 • càncer
 • càncer colorectal
 • càncer de còlon
 • càncer de mama
 • cancerigen
 • cangur
 • Canitx
 • canonge
 • canós -osa
 • canvi d'energia lliure
 • canvi d'energia lliure estàndard (G)
 • canvi tautomèric
 • cap amunt
 • cap avall
 • capa germinativa
 • capacitació
 • capacitat d'dadaptació
 • capacitat de càrrega
 • capellà
 • capficada aèria
 • capgròs
 • capibara
 • capil·lar
 • capítol
 • capó
 • capó reial
 • capoll
 • càpsida
 • capsòmer
 • càpsula
 • càpsula acrocidal
 • captàcula
 • caputxí de cara blanca
 • caputxó
 • cara cis
 • cara trans
 • caracal
 • caràcter
 • caràcter accessori
 • caràcter adaptatiu
 • caràcter adquirit
 • caragol
 • carall marí
 • carapaci
 • carbohidrat
 • carboxil
 • carboxil terminal
 • carcinogènesi
 • carcinoma
 • cardíac
 • cardiopatia congènita
 • cargol gegant de Ghana
 • carina
 • carinat
 • cariocinesi
 • carioevolució
 • cariopsi
 • cariotip
 • carlí
 • carnívor
 • caro
 • carotè
 • carpel
 • carpòfor
 • carranc
 • càrrega de segregació
 • càrrega genètica
 • cartílag
 • carúncula
 • caspasa
 • cassó
 • cassoleta
 • casta
 • castanya de mar
 • castor americà
 • casuari comú
 • catabolisme
 • catàdrom
 • catafil·le
 • catalitzador
 • catxalot
 • caudal
 • càudex
 • caudícula
 • cauliflor -a
 • caulinar
 • causa pròxima
 • causa última
 • Cavalier King Charles spaniel
 • cavall
 • cavall de serp
 • cavallet de mar
 • cavallet de mar foliaci
 • caveola
 • cavitat gastrovascular
 • Cdk
 • Cdk de fase M (M-Cdk)
 • Cdk de fase S (S-Cdk)
 • cec
 • cefalització
 • cefalotòrax
 • celenteri
 • celoma
 • celomòcit
 • celomoducte
 • cèl·la flamígera
 • cèl·lula
 • cèl·lula accessòria
 • cèl·lula adhesiva
 • cèl·lula beta
 • cèl·lula ciliada
 • cèl·lula clorògena
 • cèl·lula de Küpffer
 • cèl·lula de memòria
 • cèl·lula de micròglia
 • cèl·lula de Schwann
 • cèl·lula del teixit conjuntiu
 • cèl·lula dendrítica
 • cèl·lula dida
 • cèl·lula endocrina
 • cèl·lula endotelial
 • cèl·lula fol·licular
 • cèl·lula germinal
 • cèl·lula germinal primordial
 • cèl·lula glial
 • cèl·lula HeLa
 • cèl·lula IPS
 • cèl·lula mare
 • cèl·lula mare embrionària
 • cèl·lula mare neural
 • cèl·lula mare pluripotent induïda
 • cèl·lula mieloide
 • cèl·lula mioepitelial
 • cèl·lula muscular llisa
 • cèl·lula natural assassina (cèl·lula NK)
 • cèl·lula neurosecretora
 • cèl·lula NK
 • cèl·lula plasmàtica
 • cèl·lula presentadora d'antigen
 • cèl·lula progenitora
 • cèl·lula somàtica
 • cel·lularització
 • cèl·lules efectores
 • cèl·lules T citotòxiques
 • cel·lulosa
 • cenòcit
 • cenosarc
 • centcames
 • centimòrgan
 • centpeus
 • centre actiu
 • centre d'impressió
 • centre d'inactivació del cromosoma X
 • centre de reacció fotoquímica
 • centre organitzador de microtúbuls
 • centrífug -a
 • Centrifugació en gradient de densitat
 • centríol
 • centrípet -a
 • centrolecític
 • centròmer
 • centròmer puntual
 • centròmer regional
 • centrosoma
 • ceratina
 • cercària
 • cerebel
 • cerf
 • cernua
 • cervical
 • cervo
 • cérvol
 • Cesky Fousek
 • cespitòs -osa
 • cetona
 • CGN
 • Chesapeake Bay retriever
 • chihuahua
 • Chin
 • Chinook
 • chow-chow
 • cianobacteri
 • cianòfit
 • ciati
 • cicle cel·lular
 • cicle de Calvin
 • cicle de fixació del carboni
 • cicle de Krebs
 • cicle de l'àcid cítric
 • cicle de l'àcid tricarboxílic
 • cicle de polimerasa
 • cicle de tremcament-fusió-pont
 • cicle del centrosoma
 • cicle del nitrogen
 • cicle endocític-exocític
 • cicle estral
 • cíclic
 • cíclids
 • ciclina
 • ciclina M
 • ciclosoma
 • ciclòstom
 • cigne
 • cili
 • cima
 • cimall
 • címula
 • cinasa dependent de ciclina (Cdk)
 • cínclid
 • cinesi
 • cinesina
 • cinètia
 • cinetocor
 • cinetodesma
 • cinetosoma
 • cinina
 • cinodonts
 • cípsela
 • circadiari
 • circell
 • circinat -ada
 • cirrípede
 • cirrus
 • cirtòcit
 • cis
 • cis- dominant
 • cistacant
 • cisterna
 • cisticerc
 • cisticercoide
 • cistidi
 • cistòlit
 • cistró
 • citocina
 • citocinesi
 • citocrom
 • citoesquelet
 • citofaringe
 • citogenètica
 • citopigi
 • citoplasma
 • citoproct
 • citoquina
 • citosina
 • citosol
 • citosoma
 • citostoma
 • civeta africana
 • civeta de palmera africana
 • civeta de palmera comuna
 • civeta de palmera de l'Himalaia
 • civeta de palmera emmascarada
 • civeta de palmera ratllada
 • civeta malaia
 • civeta oriental
 • clade
 • cladística
 • cladodi
 • cladòfil -a
 • cladogènesi
 • cladograma
 • classe
 • classificació
 • clatrina
 • claviforme
 • clímax
 • clistogàmia
 • clitel
 • cloaca
 • cloïssa gegant
 • clon
 • clonació a l'atzar
 • clonació d'ADN
 • clonació gènica
 • clorocruorina
 • clorofil·la
 • cloroplast
 • clumber spaniel
 • cnidoblast
 • cnidòcil
 • cnidòcit
 • coacervat
 • coàgul sanguini
 • coagulació
 • coala
 • coanòcit
 • coatí
 • cobai
 • coberta cel·lular
 • coberta nuclear
 • cobrador daurat
 • cobricel arbori
 • coc
 • cocker spaniel americà
 • cocker spaniel anglès
 • còclea
 • coclear
 • cocleat -ada
 • cocodril
 • cocodril de Ganges
 • cocodril nan
 • còcul
 • codi degenerat
 • codi genètic
 • codó
 • codó d'inici
 • codó de terminació
 • codominància
 • coeficient de coincidència
 • coeficient de consanguinitat
 • coeficient de correlació
 • coeficient de relació
 • coeficients de selecció
 • coenzim
 • coenzim A
 • cofactor
 • cogombre de mar
 • cohesina
 • cohesió
 • cointegrat
 • coiot
 • coleòpter
 • colesterol
 • colibrí
 • colinèrgic
 • coll de botella
 • Collie
 • colm
 • colorant àcid
 • colorant fluorescent
 • colporat
 • columel·la
 • columna
 • col·lagen
 • col·lagen fibril·lar
 • col·lateral
 • col·lèncit
 • col·lènquima
 • col·loblast
 • col·loide
 • coma
 • comensalisme
 • comissura
 • compartiment
 • compensasoma
 • competència
 • complement
 • complementació
 • complementació intra-al·lèlica
 • complementari
 • complementaritat
 • complex
 • complex apical
 • complex ARP (complex ARP2/3)
 • complex ciclina-Cdk
 • complex citocrom b-c1
 • complex citocrom-oxidasa
 • complex d'antena
 • complex d'elongació
 • complex d'iniciació
 • complex de Golgi
 • complex de la NADH deshidrogenasa
 • complex de pre-iniciació
 • complex de reconeixement d'origen
 • complex de tall i unió
 • complex del porus nuclear
 • complex enzimàtic respiratori
 • complex Hox
 • complex nitrogenasa
 • complex principal d'histocompatibilitat (MHC)
 • complex promotor de l’anafase (APC)
 • complex sinaptinemal
 • complex TOM
 • complexos TIM
 • complicat -ada
 • component d'aptitud
 • comportament agonístic
 • comportament estereotipat
 • compost
 • compost -a
 • comprimit -ida
 • comunitat
 • comunitat clímax
 • con
 • con de creixement
 • concentració crítica
 • concepte d'espècie biològica
 • concepte d'espècie evolutiva
 • concepte d'espècie filogenética
 • concepte d'espècie morfològica
 • concolor
 • concordança
 • condensació cromosòmica
 • condensina
 • còndil
 • condròcit
 • conduplicat -ada
 • coneci
 • conènquima
 • conespecífic
 • conflorescència
 • conformació
 • conill
 • conill d'Indíes
 • conill de bosc
 • conill de rata
 • conill porquí
 • conjugació .1
 • conjugació .2
 • connat -ada
 • connectiu
 • connexó
 • connivent
 • constant d'afinitat (Ka)
 • constant d'associació
 • constant d'equilibri (K)
 • constant de dissociació (Kd)
 • constitutiu
 • contacte focal
 • contaminació atmosfèrica
 • contigs cóntigos
 • contol combinatorial
 • contort -a
 • contrafort
 • control
 • control combinatori
 • control d'unió al fus mitòtic
 • control de la traducció
 • control de processament d'ARN
 • control negatiu
 • control positiu
 • control posttranscripcional
 • control respiratori
 • control transcripcional
 • convergència adaptativa
 • conversió gènica
 • convolut -a
 • Coon de Maine
 • Coonhound americà
 • cooperativitat
 • copia DNA
 • coprofràgia
 • còpula
 • cor
 • coral
 • corall
 • corc de la roba
 • corçana
 • cordiforme
 • cori .1
 • cori .2
 • coriaci -àcia
 • corimbe
 • corm
 • corni
 • còrnia
 • corniculat -ada
 • cornificat
 • coroide
 • corol·la
 • corona
 • corpora allata
 • corpora cardiaca
 • corpuscle de Barr
 • correcció de proves
 • corredora
 • correpresor
 • còrtex
 • còrtex cel·lular
 • còrtex cerebral
 • cos basal
 • cos cel·lular
 • cos central
 • cos de Tiedemann
 • cos paramil
 • cos polar
 • cos polar del fus
 • cosmidi
 • cotiledó
 • cotilèdon
 • cotraduccional
 • cotransducció
 • cotransport
 • covariància
 • COVID-19
 • coxa
 • cranc
 • cranc de ferradura
 • cranc de Kamtxatka
 • cranc ermità
 • creixement al·lomètric
 • creixent gris
 • cremallera de leucina
 • crenat -ada
 • crenulat -ada
 • cresta
 • Crestat xinés
 • cretí/cretinisme
 • creuament aleatori
 • Creuament de Patró d'Herència
 • creuament en dos punts
 • cribatge genètic
 • criptobiosi
 • criptògama
 • crisàlide
 • cristalografia de raigs X
 • cristal·lografia de raigs X
 • cromafí
 • cromàtide
 • cromàtide germana
 • cromatina
 • cromatòfor
 • cromatografia
 • cromatografia d'afinitat
 • cromatografia d'afinitat d'ADN
 • cromatografia líquida d'alta eficàcia (HPLC)
 • cromatosoma
 • cromòmer
 • cromonema
 • cromoplast
 • cromosoma
 • cromosoma accessori
 • cromosoma acèntric
 • cromosoma acrocèntric
 • cromosoma artificial del llevat
 • cromosoma bacterià artificial
 • cromosoma dicèntric
 • cromosoma homòleg
 • cromosoma metacèntric
 • cromosoma mitòtic
 • cromosoma plomós
 • cromosoma politènic
 • cromosoma sexual
 • cromosoma submetacèntric
 • cromosoma telocèntric
 • cromosoma uninèmic
 • cromosomes artificials bacterians (BAC)
 • cruïlla Holliday
 • crustaci -àcia
 • ctenidi
 • cua de jonc
 • cua de poli-A
 • cuca de cent cames
 • cuca de llum
 • cucul·lat -ada
 • cudú gros
 • cuneat -ada
 • cupula
 • cupuliforme
 • Curly coated retriever
 • curvinervi -evia
 • cus
 • cuscús tacat
 • cuspidat -ada
 • cutícula
 • cutxo
 • Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.