... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


canal iònic

Complex de proteïnes transmembrana que forma un canal hidrofílic a través de la bicapa lipídica. Al seu través, els ions inorgànics específics poden passar pel gradient electroquímic.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.