... explora el bioglossari per les seues inicials


Paraules que comencen amb: f

 • f-ducció
 • F1, F2,...
 • facoquer africà
 • factor anti-sigma
 • factor associat a TBP
 • factor colicinogènic
 • factor d'assemblatge de la cromatina
 • factor d'elongació
 • factor d'elongació (EF-Ts, EF-Tu, EF-G)
 • factor d'engalzament acoblat a la replicació
 • factor d'iniciació
 • factor d'intercanvi de nucleòtids de guanina (GEF)
 • factor de competència
 • factor de creixement
 • factor de fertilitat
 • factor de necrosi tumoral
 • factor de reciclatge ribosomal
 • factor de supervivència
 • factor de transcripció
 • factor de transferència resistent
 • factor específic de transcripció
 • factor estricte
 • factor f
 • factor general de transcripció
 • factor R
 • factor sigma
 • factorial
 • factors d'alliberament (RCF i RF2)
 • facultatiu -iva
 • FAD
 • FADH2 (flavina adenina dinucleòtid reduït)
 • fag
 • fag charon
 • fag d'ARN
 • fag temperat
 • fagòcit
 • fagocitosi
 • fagosoma
 • fagòtrof
 • faisà
 • falciforme
 • falcó pelegrí
 • família
 • família alu
 • família de codons
 • família genètica
 • fanerògama
 • fardatxo
 • faringe
 • farinós -osa
 • fartet
 • fascicle
 • fascicle (anatomía)
 • fascicle (botànica)
 • fase G1
 • fase G2
 • fase M
 • fase S
 • fasmidi
 • fauna paupèrrima
 • fecundació
 • fecundació in vitro
 • fecundació selectiva
 • fenestrat -ada
 • fenètica
 • fennec
 • fenocòpia
 • fenotip
 • fermentació
 • fermentació aeròbica
 • fermentació alcohòlica
 • feromona
 • ferró
 • fertilització
 • fertilització creuada
 • fes
 • fibra
 • fibril·la
 • fibril·la de col·lagen
 • fibril·lar
 • fibrina
 • fibroblast
 • fibronectina
 • fibrosi
 • ficologia
 • Field spaniel
 • filament
 • filament d'actina
 • filament intermedi
 • filicni
 • filiforme
 • filogènia
 • filopodi
 • filtre de selectivitat
 • fílum
 • fil·locladi
 • fil·lodi
 • fil·lotaxi
 • fímbria
 • fimbriat -ada
 • fisiologia
 • fissió
 • fissió binària
 • fissió centròmerica
 • fissió múltiple
 • fistulós -osa
 • fitòfag
 • fitoflagel·lat
 • fixació de carboni
 • fixació del nitrogen
 • fixador
 • flabel·lat -ada
 • flàccid -ada
 • flagel
 • flamenc
 • Flat-coated retriever
 • flexible
 • flocós -osa
 • floema
 • flor
 • flor al·lòtropa
 • floral
 • flòscul
 • fluoresceïna
 • flux genètic
 • FMN
 • foca
 • foca grisa
 • foca lleopard
 • foliaci -àcia
 • folíol
 • foliolat -ada
 • fol·licle
 • fol·licle pilós
 • fong
 • foraminífer
 • fòrbia
 • força de van der Waals
 • força hidrofòbica
 • força motriu de protons
 • forma de babosa
 • forma natural
 • formació enterocèlica del mesoderma
 • formació esquizocèlica del mesoderma
 • formiga
 • forqueta de replicació
 • fosfagen
 • fosfat d'arginina
 • fosfat de creatina
 • fosfatasa
 • fosfatasa de proteïnes
 • fosfàtid
 • fosfatidilinositol
 • fosfatidilinositol 3-cinasa(Pl 3-cinasa)
 • fosfoinosítid
 • fosfolipasa C-γ (PLC-)
 • fosfolípid
 • fosforilació
 • fosforilació de proteïnes
 • fosforilació oxidativa
 • fosorial
 • fossa
 • fòssil
 • fotó
 • fotoautòtrof
 • fotofosforilació no cíclica
 • fotoreactivació
 • fotoreceptor
 • fotoreticulació
 • fotosíntesi
 • fotosistema
 • fototaxi
 • fotòtrof
 • fòvea
 • foveat -ada
 • Fox terrier
 • foxhound americà
 • fragment acèntric
 • fragment cèntric
 • fragment de Klenow
 • fragments d’Okazaki
 • fragmoplast
 • fraret atlàntic
 • fregata
 • FRET
 • fronda
 • fructificació accessòria
 • fruit
 • fruit accessori
 • fruit agregat
 • frutescent
 • fruticós -osa
 • fugaç
 • fulla acicular
 • fulla plegada beta
 • fumarola hidrotermal
 • funció de mapatge
 • funicle
 • furó
 • fus acromàtic
 • fus mitòtic
 • fusiforme
 • fusió cel·lular
 • fusió robertsoniana
 • Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.