... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


factor de transcripció

Proteïna que s'uneix al voltant de la caixa TATA i que és requerida per a la iniciació de la transcripció de la majoria de gens eucariotes.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.