... explora el bioglossari per les seues inicials


Paraules que comencen amb: l

 • caudats
 • gat snowshoe
 • label
 • laberint
 • laberintodont
 • làbium
 • Labradoodle
 • labrador retriever
 • làbrid
 • làbrum
 • laceració pedal
 • laciniat -da
 • lacrimal
 • lacrimiforme
 • lacti
 • lagena
 • lamarckisme
 • lamel·la
 • lamel·lipodi
 • làmina
 • làmina basal
 • làmina nuclear
 • laminina
 • lanceolat -da
 • laringe
 • laringi
 • larva
 • larva cidipèdia
 • larva de Müller
 • lateral
 • laterita
 • làtex
 • latiseptat -da
 • latrorsa
 • lecitotròfia
 • lectina
 • lectotipus
 • lectura excessiva
 • lema
 • lèmming
 • lemnisc
 • lèmur
 • lèmur ratolí gris
 • lèntic
 • lenticel·la
 • lenticular
 • lepidosaure
 • lepídot -a
 • lepospòndil
 • leptocèfal
 • leptoclat -da
 • leptoesporiangiat -ada
 • leptotè
 • leucèmia
 • leucòcit
 • leucocromia
 • liana
 • libèl·lula
 • licaó
 • ligasa
 • lignificat -ada
 • lignotúber
 • ligre
 • lígula
 • ligulat -da
 • limbe
 • limfa
 • limfocina
 • limfòcit
 • limfòcit B
 • limfòcit T
 • limfòcit T citotòxic
 • limfòcit T col·laborador
 • limfoma
 • límits de confiança
 • lineal
 • línia cel·lular
 • línia germinal
 • línia Z
 • linx
 • linx roig
 • linx vermell
 • lipasa
 • lípid
 • lipofílic
 • lipoproteïna de baixa densitat
 • liposoma
 • líquid cefalorraquidi
 • lirat -ada
 • liró
 • lisat
 • lisi
 • lisogènic
 • lisosoma
 • lisozim
 • litòfit -a
 • litoral
 • litosfera
 • llacuna
 • llagosta
 • llama
 • llangardaix
 • llangardaix de gorguera
 • llangardaix pirinenc
 • llanterna d'Aristòtil
 • llavor
 • llebre
 • llebre polar
 • llebrer afganès
 • llebrer anglès
 • llegum
 • llei de Chargaff
 • llenguado
 • lleó
 • lleó de muntanya
 • lleó marí
 • lleopard
 • llesna
 • llevat
 • lligació d'extrems roms
 • lligador
 • lligament .1
 • lligament .2
 • lligament equilibrat
 • lligand
 • lligat al sexe
 • lliure
 • lliure central
 • lloc A (aminoacil)
 • lloc actiu
 • lloc Chi
 • lloc d'unió
 • lloc de restrició
 • lloc E (eixida)
 • lloc fràgil
 • lloc hipersensible a nucleases
 • lloc intern d'entrada al ribosoma
 • lloc P (peptidil)
 • lloc regulador
 • llocs d'etiquetatge de seqüència
 • llop
 • llop àrtic
 • llop marí
 • llop polar
 • llop roig
 • lloro
 • lluç
 • llúdria
 • llúdria marina
 • llúdriga
 • llúpia
 • lobat -ada
 • lobopodi
 • lobulat -ada
 • loci amb nombre variable de repeticions en tàndem
 • loci de caràcters quantitatius
 • loci hipervariable
 • lòcul
 • loculicida
 • locus
 • lofòcit
 • lofòfor
 • loment
 • lorica
 • lòtic
 • LTP
 • lumbar
 • lumen
 • lumen del reticle endoplasmàtic
 • Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.