... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


limfòcit

Varietat de leucòcit agranulòcit que es caracteritza morfològicament per tenir un nucli arrodonit al voltant del qual hi ha molt poc citoplasma. Es classifiquen en limfòcits B i T. Els B es formen principalment a la medul·la òssia i s'encarreguen de sintetitzar anticossos. Els T es formen al tim i participen en la resposta immunitària mediada per cèl·lules.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.