... explora el bioglossari per les seues inicials


Paraules que comencen amb: r

 • rabdit
 • rabosa
 • radi .1
 • radi .2
 • radiació adaptativa
 • radical
 • radícula
 • radiola
 • radiolari
 • ràdula
 • rafe
 • rafidi
 • raïm
 • raquidi
 • raquis
 • rastrejador alemany
 • rastrejador de les montanyes de Baviera
 • rat dormidor
 • rata cellarda
 • rata de camp
 • rata de vaixell
 • rata dormidora
 • rata negra
 • rata talpera
 • rata traginera
 • ratapenada
 • ratita
 • ratolí
 • ratolí genoanul·lat
 • ratpenat
 • RE
 • reacció
 • reacció acoblada
 • reacció acrosòmica
 • reacció al ralentí
 • reacció de càrrega
 • reacció de condensació
 • reacció en cadena de la polimerasa
 • reacció redox
 • recapitulació ontogènica
 • receptacle
 • receptor
 • receptor d'acetilcolina
 • receptor de citocina
 • receptor dels limfòcits T
 • receptor Fc
 • receptor lligat a enzim
 • receptor unit a proteïna G
 • recessiu
 • recó
 • recombinació
 • recombinació específica de lloc
 • recombinació genètica
 • recombinació homòloga
 • recombinació V(D)J
 • recombinant
 • recorbat -ada
 • redia
 • redistribució d'exons
 • reducció
 • reflex -a
 • regeneració intercalar
 • regió atenuadora
 • regió de control del gen
 • regió hipervariable
 • regió líder
 • regió no traduïda (5'UTR)
 • regió variable
 • regió Y determinant del sexe
 • registre de pinçament de membrana
 • regla de la distribució independent
 • regla de la suma
 • regla de la terminació N
 • regla de segregació
 • regla del producte
 • regulador del creixement vegetal
 • regular
 • reientí
 • reientinc
 • reiet
 • reina
 • reinici
 • REL
 • relació d'absorció
 • relació fenotípica entre sexes
 • rellotge d'evolució molecular
 • remodelació de la cromatina
 • remugant
 • ren
 • reniforme
 • renina .1
 • renina .2
 • renovació rotacional
 • rent
 • renyó
 • reoreceptor
 • reparació d'aparellament incorrecte
 • reparació de l'ADN
 • reparació per escissió
 • reparació per escissió de base
 • reparació per excisió de nucleòtid
 • reparació per excissió
 • reparació postreplicativa
 • repartiment de la primera divisió (PDR)
 • replicació
 • replicació conservativa
 • replicació continua
 • replicació discontinua
 • replicació dispersiva
 • replicació en cercle rodant
 • replicació semiconservativa
 • replicó
 • replisoma
 • replum
 • repressió catabòlica
 • repressor
 • reproducció agàmica
 • reproducció asexual
 • reproducció creuada
 • reproducció sexual
 • repulsió
 • RER
 • reserva genètica
 • residu
 • resistència antimicrobiana
 • respiració
 • respiració aeròbica
 • resposta a proteïnes desplegades
 • resposta estricta
 • resposta immunitària
 • resposta immunitària adaptativa
 • resposta immunitària humoral
 • resposta immunitària innata
 • resposta immunitària mediada per cèl·lules
 • resposta immunitària primària
 • resposta immunitària secundària
 • resposta inflamatòria
 • resposta SOS
 • ressonància magnètica funcional
 • ressonància magnètica nuclear
 • resupinat -ada
 • rete mirabile
 • reticle endoplasmàtic (RE)
 • reticle endoplasmàtic llis (REL)
 • reticle endoplasmàtic rugós (RER)
 • reticle sarcoplasmàtic
 • reticular
 • reticulat -ada
 • reticulopodi
 • retina
 • retinacle
 • retinoblastoma
 • retrors -a
 • retrotransposó
 • retrovirus
 • retús -usa
 • reversió
 • revolut -uda
 • ribonucleasa
 • ribonucleoproteïna nuclear petita (snRNPs)
 • ribosoma
 • ribosoma lliure
 • ribosoma unit a la membrana
 • ribozim
 • ribozim cap de martell
 • rinari
 • rincocel
 • rinoceront
 • rinoceront blanc
 • rinoceront de Java
 • rinoceront de l'Índia
 • rinoceront de Sumatra
 • rinoceront negre
 • rinòfor
 • ripidi
 • ritme circadiari
 • ritualització
 • rizòfor
 • rizoide
 • rizoma
 • RMN (ressonància magnètica nuclear)
 • rodopsina
 • romboïdal
 • ropali
 • ropit
 • roptria
 • rorqual blau
 • rorqual comú
 • rorqual d'aleta blanca
 • rorqual geperut
 • roseta
 • rossinyol
 • rossinyol bastard
 • rossinyol bord
 • rostel
 • rostre
 • rosulat -ada
 • rotaci -àcia
 • rottweiler
 • rRNA
 • ruarda
 • ruc
 • ruderal
 • rudimentari -ària
 • rugós -osa
 • rugulat -ada
 • rumen
 • ruminat -ada
 • runcinat -ada
 • rupit
 • ruta de transducció de senyal
 • Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.