... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


reacció de càrrega

En la síntesi de proteïnes, la reacció catalitzada pel ARNt sintetasa, en el qual un amino àcid s'uneix a la seua particular molècula de ARNt.

Algunes paraules estan en procés de revisió, potser trobeu alguna errada.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.