... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


reacció al ralentí

Producció de tetrafosfat de guanosina (3'-ppGpp-5') per una GTP difosfoquinasa quan un ribosoma es troba amb un ARN de transferència descarregat en el lloc A.

Algunes paraules estan en procés de revisió, potser trobeu alguna errada.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.