... explora el bioglossari per les seues inicials


Paraules que comencen amb: i

 • caudats
 • gat snowshoe
 • iac
 • ictus
 • identitat per descendència
 • idiograma
 • Ig
 • IgG
 • igual
 • iguana
 • iguana comuna
 • iguana verda
 • iguana vulgar
 • illa CG
 • illes CpG
 • illot de Langerhans
 • illot pancreàtic
 • imago
 • imatgeria per ressonància magnètica
 • imbibició
 • imbricat -ada
 • immortalització
 • immunitat
 • immunitat cel·lular
 • immunitat humoral
 • immunitat mediada per cèl·lules
 • immunoglobulina
 • immunoglobulina (Ig)
 • immunoprecipitació
 • impala
 • imparipinnat -ada
 • impressió
 • impressió en 3D
 • impressió molecular
 • impressió parental
 • in vitro
 • in vivo
 • inactivació del cromosoma X
 • incestuós
 • incisat -ada
 • inclòs
 • incorbat -ada
 • incorvat -ada
 • incrassat -a
 • incrustació
 • indefinit
 • indehiscent
 • indígena
 • indiot salvatge
 • individu estàndard
 • indri
 • inducció
 • inducció .1
 • inducció .2
 • inducció cigótica
 • inductor
 • indument
 • induplicat -ada
 • indurat -ada
 • indusi
 • inestabilitat dinàmica
 • infart de miocardi
 • ínfer
 • inflamació
 • inflexionat -ada
 • inflorescència
 • informació posicional
 • infraespecífic -a
 • infructescència
 • ínfula
 • infundíbul
 • infundibuliforme
 • inhibició per retroalimentació
 • inhibició retroalimentativa
 • innat
 • insaturat
 • insecte
 • insecte bastó
 • insectívor -a
 • insertat -ada
 • instint
 • insulina
 • integrina
 • integument
 • intercanvi genètic
 • intercel·lular
 • intercinesi
 • interfase
 • interferència negativa
 • interferència positiva
 • interferó
 • interleucina
 • interleucina-1
 • interleucina-2
 • interpeciolar
 • interrumpuda
 • interruptor del sexe
 • intersexual
 • intersticial
 • intracel·lular
 • intramarginal
 • intrapeciolar
 • intró
 • intró del grup I
 • intró del grup II
 • introduït -ida
 • introgressió
 • intrors
 • introvert
 • invaginació
 • inversió
 • inversió paracèntrica
 • inversió pericèntrica
 • involucre
 • involut -a
 • ió hidroni (H3O+)
 • ionòfor
 • iridòcit
 • IRM
 • irregular
 • irritabilitat
 • isard
 • isocromosoma
 • isoenzim
 • isogàmeta
 • isolateral
 • isolecític
 • isòmer
 • isosmòtic
 • isotip
 • isotònic
 • isòtop
 • isòtop radioactiu
 • iubarta
 • Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.