... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


Àtom que ha guanyat o perdut electrons i, per tant, ha adquirit una càrrega; per exemple, Na+ i Cl-.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.