... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


recessiu

En genètica, referit al membre de la parella d'al·lels que no s'expressa en el fenotip de l'organisme, si hi ha un al·lel dominant present.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.