... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


receptor unit a proteïna G

Receptor de superfície cel·lular que s'associa amb la proteïna G després de ser activat per la unió a un lligant extracel·lular. Aquests receptors són proteïnes que travessen la membrana set vegades.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.