... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


repressió catabòlica

Repressió de certs operons metabolitzants dels sucres que faciliten la utilització de la glucosa quan aquesta està present i accessible a la cèl·lula.

Algunes paraules estan en procés de revisió, potser trobeu alguna errada.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.