... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


reacció redox

Reacció en la qual un component s'oxida en perdre electrons i l'altre es redueix en guanyar-los.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.