... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


reacció en cadena de la polimerasa

Métode per amplificar segments d'ADN ràpidament, en cicles de temperatura controlada per a desnaturalitzar, unió al cebador i la pròpia replicació.

Algunes paraules estan en procés de revisió, potser trobeu alguna errada.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.