... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


replicació conservativa

Postulat de la replicació del DNA en la que una doble hèlix intacta actua com a motlle per la formació d'una nova doble hèlix. Es sap que és incorrecta.

Algunes paraules estan en procés de revisió, potser trobeu alguna errada.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.