... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


regió de control del gen

Seqüència d'ADN necessària per a iniciar la transcripció d'un gen donat i controlar la velocitat d'iniciació.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.