... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


regió hipervariable

Qualsevol de les tres petites regions, dins de la regió variable de la cadena lleugera o pesant, d'una immunoglobulina. Presenta la major variabilitat entre molècules. Aquestes regions determinen l'especificitat del lloc d'unió a l'antigen.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.