... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


ribosoma

Partícula formada per dues subunitats, cadascuna de les quals està constituïda per proteïnes i ARN ribosòmic. En associar-se a ARN missatger, catalitzen la síntesi de proteïnes.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.