... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


ribosoma lliure

Ribosoma que està lliure al citosol, sense unir-se a cap membrana. Participa en la síntesi de totes les proteïnes codificades pel genoma nuclear que no entraran al reticle endoplasmàtic.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.