... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


ribosoma unit a la membrana

Ribosoma unit a la cara citosòlica del reticle endoplasmàtic.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.