... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


regió variable

Regió de la cadena lleugera o pesant d'una immunoglobulina que difereix de molècula a molècula. Comprèn el lloc d'unió a l'antigen.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.