... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


receptor Fc

Receptor específic per a la regió constant invariable (regió Fc) d'immunoglobulines (excepte que IgM i IgD). Hi ha diferents receptors específics per a IgG, IgA, IgE i les seues subclasses.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.