... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


receptor dels limfòcits T

Proteïna de membrana dels limfòcits T que permet que els limfòcits T reconeguen aquelles cèl·lules hostes que han sigut infectades.

Algunes paraules estan en procés de revisió, potser trobeu alguna errada.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.