... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


residu

Cadascuna de les unitats dels polímers. Per exemple, un sucre d'un polisacàrid o un aminoàcid d'una proteïna.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.