... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


reparació d'aparellament incorrecte

Procés de reparació de l'ADN que corregeix els nucleòtids que no s'aparellen correctament i han estat inserits durant la replicació de l'ADN. El fragment que inclou el nucleòtid desaparellat es retira i és substituït per una seqüència correcta.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.