... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


ribonucleasa

Enzim amb activitat nucleasa que catalitza específicament la degradació dels àcids ribonucleics.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.