... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


ruta de transducció de senyal

Via en la que l'acció dels enzims cinasa que allibera factors de transcripció, o alguna altra acció, tradueix un senyal ambiental en algun tipus d'acció gènica.

Algunes paraules estan en procés de revisió, potser trobeu alguna errada.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.