... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


renovació rotacional

Procés pel qual un filament de proteïna polimèrica manté una longitud constant mitjançant l'addició de subunitats de proteïnes en un extrem i la pèrdua de subunitats en l'altre. Ocorre, per exemple, als filaments d'actina.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.