... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


reticle endoplasmàtic rugós (RER)

Orgànul format per sistemes de cisternes aplanades i ribosomes adherits a la cara citosòlica. Participa en la síntesi de proteïnes.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.