... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


reticle endoplasmàtic llis (REL)

Orgànul de la cèl·lula format per túbuls cilíndrics i sense ribosomes adherits a la membrana cel·lular. Participa, per exemple, en la síntesi de lípids.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.