... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


reticle endoplasmàtic (RE)

Compartiment laberíntic, amb membrana, que es troba al citoplasma de les cèl·lules eucariotes. Entre altres funcions, participa en la síntesi de lípids i de les proteïnes de membrana i de secreció.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.