... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


reticle sarcoplasmàtic

Reticle endoplasmàtic llis, REL, de les cèl·lules musculars. Té un paper important en el cicle contracció-relaxació muscular pel fet de proporcionar el calci necessari.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.