... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


resposta immunitària primària

Resposta adaptativa del sistema immunitari a un antigen amb el qual s'ha trobat per primera volta.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.