... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


resposta a proteïnes desplegades

Resposta cel·lular provocada per una acumulació de proteïnes mal plegades al reticle endoplasmàtic. Es tracta d'un augment de la transcripció de xaperones del reticle endoplasmàtic i enzims de degradació.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.