... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


resposta immunitària

Resposta realitzada pel sistema immunitari quan una substància estranya o microorganisme entra al seu cos.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.