... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


registre de pinçament de membrana

Tècnica electrofisiològica que consisteix a segellar la punta d'una micropipeta a un fragment de membrana. En aquestes condicions es poden registrar corrents a través de canals iònics individuals.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.