... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


retrovirus

Virus que conté ARN i es replica en una cèl·lula després de fer un ADN de cadena doble intermediari.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.