... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


recombinació

Procés pel qual les molècules d'ADN es trenquen i els fragments s'uneixen formant noves combinacions. Pot ocórrer en una cèl·lula viva, per exemple en la meiosi, o in vitro utilitzant ADN purificat amb els enzims que tallen i uneixen cadenes d'ADN.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.