... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


reproducció asexual

Qualsevol tipus de reproducció (d'organismes o de cèl·lules) que no implica la formació prèvia de gàmetes i la posterior fusió entre aquests. Produeix un individu genèticament idèntic al precursor.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.