... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


línia cel·lular

Població de cèl·lules, d'origen vegetal o animal, capaces de dividir-se indefinidament en cultiu.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.