... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


línia germinal

Llinatge de cèl·lules d'un organisme que formen, per diferents processos de diferenciació, les cèl·lules sexuals (els gàmetes). Aquestes seran les úniques cèl·lules que podran participar en el procés de formació d'un nou organisme mitjançant la fecundació sexual. La resta de cèl·lules de l'organisme s'anomenen cèl·lules somàtiques.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.